Users who own this game also own:

Arcade Archives: Shanghai III
Arcade Archives: Shanghai III
Super Family Gerende
Super Family Gerende
Megapanel
Megapanel
Yakuza 5
Yakuza 5
Gin no Hebi, Kuro no Tsuki
Gin no Hebi, Kuro no Tsuki