Users who own this game also own:

Yukawa Moto Senmu no Okatara Ikushi
Yukawa Moto Senmu no Okatara Ikushi
Makai-Mura for WonderSwan
Makai-Mura for WonderSwan
RPG Tsukuru GB
RPG Tsukuru GB
Fushigi no Dungeon: Fuurai no Shiren 2 - Oni Shuurai! Shiren Jou!
Fushigi no Dungeon: Fuurai no Shiren 2 - Oni Shuurai! Shiren Jou!
ISS Pro Evolution
ISS Pro Evolution