Users who own this game also own:

Half-Life: Blue Shift
Half-Life: Blue Shift
Half-Life
Half-Life
Half-Life: Opposing Force
Half-Life: Opposing Force
Half-Life 2
Half-Life 2
Counter-Strike
Counter-Strike

Users who love this game also love:

Katawa Shoujo
Katawa Shoujo
Shin Megami Tensei: Persona 4
Shin Megami Tensei: Persona 4
Starcraft
Starcraft
Starcraft: Brood War
Starcraft: Brood War
The Elder Scrolls IV: Oblivion
The Elder Scrolls IV: Oblivion