Users who own this game also own:

Monopoly Party!
Monopoly Party!
Sword & Sorcery
Sword & Sorcery
Alien vs. Predator: The Last of His Clan
Alien vs. Predator: The Last of His Clan
Castle of Illusion starring Mickey Mouse (Genesis)
Castle of Illusion starring Mickey Mouse (Genesis)
Oretachi Game Center Zoku: Nekketsu Koukou Dodge Ball Bu
Oretachi Game Center Zoku: Nekketsu Koukou Dodge Ball Bu