Users who own this game also own:

Super Mario 64
Super Mario 64
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Cartagra: Tsuki Kurui no Yamai
Cartagra: Tsuki Kurui no Yamai
Mario Kart 7
Mario Kart 7
Metroid Prime
Metroid Prime