Users who own this game also own:

Kunio-Kun no Nekketsu Soccer League
Kunio-Kun no Nekketsu Soccer League
Family Tennis
Family Tennis
Flag e Shi Ori Otoko
Flag e Shi Ori Otoko
Amazing Island
Amazing Island
Comic Party
Comic Party

Users who love this game also love:

Pokemon-e: Aquapolis
Pokemon-e: Aquapolis
Left 4 Dead 2
Left 4 Dead 2
Yu-Gi-Oh! World Championship 2008
Yu-Gi-Oh! World Championship 2008
Super Mario Galaxy
Super Mario Galaxy
Left 4 Dead 2
Left 4 Dead 2