Users who own this game also own:

Mega Man 6
Mega Man 6
Dosukoi Densetsu
Dosukoi Densetsu
RoboCop 2
RoboCop 2
ESPN Extreme Games
ESPN Extreme Games
Kanuchi: Shiroki Tsubasa no Shou
Kanuchi: Shiroki Tsubasa no Shou