Users who own this game also own:

Banjo-Tooie
Banjo-Tooie
Dragon Ball Z: Tenkaichi Tag Team
Dragon Ball Z: Tenkaichi Tag Team
DJ Max Portable 3
DJ Max Portable 3
Duke Nukem: Total Meltdown
Duke Nukem: Total Meltdown
Guilty Gear
Guilty Gear