Users who own this game also own:

Mario Kart 64
Mario Kart 64
Mega Man Legends
Mega Man Legends
Mortal Kombat Trilogy
Mortal Kombat Trilogy
Resident Evil 3: Nemesis
Resident Evil 3: Nemesis
Street Fighter Alpha 2
Street Fighter Alpha 2