Users who own this game also own:

Evil Genius
Evil Genius
Diablo II
Diablo II
Enter the Matrix
Enter the Matrix
Braid
Braid
Fear Effect
Fear Effect

Users who love this game also love:

Real Myst
Real Myst
Pokemon Sapphire Version
Pokemon Sapphire Version
F.E.A.R. 2: Reborn
F.E.A.R. 2: Reborn
Left 4 Dead 2: Crash Course
Left 4 Dead 2: Crash Course
Naruto: Ultimate Ninja 2
Naruto: Ultimate Ninja 2