Users who own this game also own:

Kobe Bryant in NBA Courtside
Kobe Bryant in NBA Courtside
Pokemon Stadium 2
Pokemon Stadium 2
Super Mario Strikers
Super Mario Strikers
Pokemon Snap
Pokemon Snap
Mario Power Tennis
Mario Power Tennis