Users who own this game also own:

Nikoli's Pencil Puzzle
Nikoli's Pencil Puzzle
Tokyo Mirage Sessions #FE
Tokyo Mirage Sessions #FE
Nikoli no Sudoku 3D Dai-ni-Shuu: 8-tsu no Puzzle de 1000-Mon
Nikoli no Sudoku 3D Dai-ni-Shuu: 8-tsu no Puzzle de 1000-Mon
Super Mario 3D Land
Super Mario 3D Land
The Noroi no Haibyouin: Tojikomerareta Kao no Nai Shoujo
The Noroi no Haibyouin: Tojikomerareta Kao no Nai Shoujo