Users who own this game also own:

Conker's Bad Fur Day
Conker's Bad Fur Day
Mega Man X4
Mega Man X4
Tetris Plus
Tetris Plus
Pokemon Stadium 2
Pokemon Stadium 2
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3