Users who own this game also own:

Turok: Dinosaur Hunter
Turok: Dinosaur Hunter
Panzer Dragoon
Panzer Dragoon
Tetris
Tetris
Nintendo World Cup
Nintendo World Cup
Chrono Trigger
Chrono Trigger

Users who love this game also love:

Mega Man X
Mega Man X
Chrono Trigger
Chrono Trigger
7 Wonders of the Ancient World
7 Wonders of the Ancient World
Phantasy Star Online Episode I & II Plus
Phantasy Star Online Episode I & II Plus
Final Fantasy VII
Final Fantasy VII