Users who own this game also own:

BlazBlue: Continuum Shift Extend
BlazBlue: Continuum Shift Extend
Katawa Shoujo
Katawa Shoujo
Hatsune Miku: Project Diva f
Hatsune Miku: Project Diva f
Muramasa Rebirth
Muramasa Rebirth
Mass Effect 3: Citadel
Mass Effect 3: Citadel

Users who love this game also love:

Rayman 2: The Great Escape
Rayman 2: The Great Escape
Sega Rally Championship 2
Sega Rally Championship 2
Paper Mario
Paper Mario
Virtua Cop 2
Virtua Cop 2
El Dorado Gate Volume 1
El Dorado Gate Volume 1