Users who own this game also own:

Super Robot Spirits
Super Robot Spirits
Arcana Strikes
Arcana Strikes
Ultima: Runes of Virtue II
Ultima: Runes of Virtue II
Dasshutsu Adventure: Akumu no Shinigami Ressha
Dasshutsu Adventure: Akumu no Shinigami Ressha
Daito Giken Premium Pachi-Slot Collection: Yoshimune
Daito Giken Premium Pachi-Slot Collection: Yoshimune