Users who own this game also own:

Primordia
Primordia
Race the Sun
Race the Sun
War of the Human Tanks
War of the Human Tanks
Paranautical Activity
Paranautical Activity
Little Racers STREET
Little Racers STREET

Users who love this game also love:

Iron Commando: Kotetsu no Senshi
Iron Commando: Kotetsu no Senshi
Azumanga Daioh
Azumanga Daioh
Fishdom
Fishdom
Puchi Novel: Renren no Sangatsu
Puchi Novel: Renren no Sangatsu
Pocket Puyo Puyo~n
Pocket Puyo Puyo~n