Users who own this game also own:

Bastion
Bastion
Metro 2033
Metro 2033
Portal
Portal
Warlock: Master of the Arcane
Warlock: Master of the Arcane
FTL: Faster Than Light
FTL: Faster Than Light

Users who love this game also love:

The Legend of Zelda: A Link to the Past
The Legend of Zelda: A Link to the Past
Portal 2
Portal 2
Team Fortress 2
Team Fortress 2
Final Fantasy IX
Final Fantasy IX
Deus Ex: Human Revolution
Deus Ex: Human Revolution