Users who own this game also own:

Shaman King: Chou Senjiryakketsu - Meramera Version
Shaman King: Chou Senjiryakketsu - Meramera Version
The Shinri Game 5
The Shinri Game 5
SimCity 2000
SimCity 2000
Kyo-no Wanko
Kyo-no Wanko
Des Blood 3
Des Blood 3

Users who love this game also love:

GameBoy Wars 3
GameBoy Wars 3
From TV animation - One Piece: Nanatsu Shima no Daihihou
From TV animation - One Piece: Nanatsu Shima no Daihihou
Yie Ar Kung Fu 2
Yie Ar Kung Fu 2
After Burner
After Burner
Amazing Penguin
Amazing Penguin