Users who own this game also own:

Pokemon LeafGreen Version
Pokemon LeafGreen Version
Pokemon Pinball: Ruby & Sapphire
Pokemon Pinball: Ruby & Sapphire
Pokemon Ruby Version
Pokemon Ruby Version
Pokemon FireRed Version
Pokemon FireRed Version
Gravity Bone
Gravity Bone