Users who own this game also own:

Phoenix Wright: Ace Attorney - Justice for All
Phoenix Wright: Ace Attorney - Justice for All
Metal Gear Rising: Revengeance
Metal Gear Rising: Revengeance
Grand Theft Auto: San Andreas
Grand Theft Auto: San Andreas
Final Fantasy IV Advance
Final Fantasy IV Advance
American, Please!
American, Please!

Users who love this game also love:

Megami Tensei Gaiden: Last Bible II
Megami Tensei Gaiden: Last Bible II
Obunsha Deru-jun Kokugo DS
Obunsha Deru-jun Kokugo DS
Katsuba Yosou Keiba Kizoku
Katsuba Yosou Keiba Kizoku
Biz Nouryoku DS Series: Wagokoro no Moto
Biz Nouryoku DS Series: Wagokoro no Moto
Pachiokun Puzzle Castle
Pachiokun Puzzle Castle