Users who own this game also own:

Diablo II: Lord of Destruction
Diablo II: Lord of Destruction
Metroid Fusion
Metroid Fusion
Starsky & Hutch
Starsky & Hutch
Kickle Cubicle
Kickle Cubicle
Championship Lode Runner
Championship Lode Runner

Users who love this game also love:

Super Hexagon
Super Hexagon
Castlevania: Dawn of Sorrow
Castlevania: Dawn of Sorrow
Touhou Koumakyou: Embodiment of Scarlet Devil
Touhou Koumakyou: Embodiment of Scarlet Devil
Pokemon Emerald Version
Pokemon Emerald Version
Diablo II
Diablo II