Users who own this game also own:

Parkan: Iron Strategy
Parkan: Iron Strategy
The Idolm@ster: Platinum Stars
The Idolm@ster: Platinum Stars
My Fitness Coach
My Fitness Coach
Salt Lake 2002
Salt Lake 2002
Taiko no Tatsujin: Wii U Version
Taiko no Tatsujin: Wii U Version