Users who own this game also own:

Tropico 4: Plantador
Tropico 4: Plantador
Tropico 4: Quick-dry Cement
Tropico 4: Quick-dry Cement
Tropico 4: Junta Military
Tropico 4: Junta Military
Tropico 4: Modern Times
Tropico 4: Modern Times
Tropico 4: Pirate Heaven
Tropico 4: Pirate Heaven

Users who love this game also love:

Fate: Undiscovered Realms
Fate: Undiscovered Realms
Rift
Rift
Baldur's Gate
Baldur's Gate
Tropico 4: The Academy
Tropico 4: The Academy
Tropico 4: Apocalypse
Tropico 4: Apocalypse