Users who own this game also own:

Darkstone
Darkstone
Atlantis
Atlantis
Dark Parables: Curse of Briar Rose
Dark Parables: Curse of Briar Rose
Escape The Museum
Escape The Museum
The Legend of Zelda: Oracle of Ages
The Legend of Zelda: Oracle of Ages

Users who love this game also love:

Dark Parables: The Exiled Prince
Dark Parables: The Exiled Prince
Dark Parables: The Red Riding Hood Sisters
Dark Parables: The Red Riding Hood Sisters