Users who own this game also own:

Valkyria Chronicles
Valkyria Chronicles
Pokemon Silver Version
Pokemon Silver Version
Super Smash Bros. Melee
Super Smash Bros. Melee
Star Wars: Knights of the Old Republic
Star Wars: Knights of the Old Republic
Metroid Prime
Metroid Prime