Users who own this game also own:

Deus Ex
Deus Ex
Metroid
Metroid
Resident Evil 3: Nemesis
Resident Evil 3: Nemesis
Counter-Strike
Counter-Strike
Brothers: A Tale of Two Sons
Brothers: A Tale of Two Sons

Users who love this game also love:

Sonic Adventure DX Director's Cut (2011)
Sonic Adventure DX Director's Cut (2011)
Luigi's Mansion: Dark Moon
Luigi's Mansion: Dark Moon
Sonic CD
Sonic CD
Sonic the Hedgehog 4: Episode I
Sonic the Hedgehog 4: Episode I
Game Dev Tycoon
Game Dev Tycoon