Users who own this game also own:

Diablo II
Diablo II
Black & White
Black & White
Final Fantasy X
Final Fantasy X
Final Fantasy XII
Final Fantasy XII
Kingdom Hearts
Kingdom Hearts

Users who love this game also love:

Ayrton Senna's Super Monaco GP II
Ayrton Senna's Super Monaco GP II
Advance Wars: Days of Ruin
Advance Wars: Days of Ruin
Killzone: Liberation
Killzone: Liberation
Front Mission 4
Front Mission 4
Sonic the Hedgehog
Sonic the Hedgehog