Users who own this game also own:

Diablo II
Diablo II
Black & White
Black & White
Final Fantasy X
Final Fantasy X
Final Fantasy XII
Final Fantasy XII
Kingdom Hearts
Kingdom Hearts

Users who love this game also love:

King's Quest V: Absence Makes the Heart Go Yonder
King's Quest V: Absence Makes the Heart Go Yonder
Red Johnson's Chronicles
Red Johnson's Chronicles
Ayrton Senna's Super Monaco GP II
Ayrton Senna's Super Monaco GP II
Killzone: Liberation
Killzone: Liberation
Advance Wars: Days of Ruin
Advance Wars: Days of Ruin