Users who own this game also own:

Tekken Tag Tournament
Tekken Tag Tournament
Halo: Combat Evolved
Halo: Combat Evolved
Mario Kart: Double Dash!!
Mario Kart: Double Dash!!
Halo 3
Halo 3
Tekken 4
Tekken 4

Users who love this game also love:

Super Mario Bros. Deluxe
Super Mario Bros. Deluxe
Sonic the Hedgehog
Sonic the Hedgehog
Shenmue II
Shenmue II
Mega Man 3
Mega Man 3
OutRun 2019
OutRun 2019