Users who own this game also own:

Itadaki Street: Watashi no Oten ni Yottette
Itadaki Street: Watashi no Oten ni Yottette
Karaoke Studio
Karaoke Studio
Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Generations
Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Generations
Kouchuu Kakutou: Mushi 1 Grand Prix
Kouchuu Kakutou: Mushi 1 Grand Prix
Tsuppari Wars
Tsuppari Wars