Users who own this game also own:

DOA2: Hardcore
DOA2: Hardcore
Pokemon Yellow Version: Special Pikachu Edition
Pokemon Yellow Version: Special Pikachu Edition
Silent Scope
Silent Scope
Kameo: Elements of Power
Kameo: Elements of Power
Star Wars: Knights of the Old Republic
Star Wars: Knights of the Old Republic