Credits

AuthorKinoko Nasu
BackgroundsKuki Mamoru
BackgroundsTakeuchi Takashi
Game DirectorNasu Kinoko
IllustratorTakashi Takeuchi
PlanningNasu Kinoko
PlanningTakeuchi Takashi
Production DirectorTakeuchi Takashi

Contributions

Data and credits for this game contributed by Super Archer.