Users who own this game also own:

Buster Bros. Collection
Buster Bros. Collection
Eternal Melody
Eternal Melody
Cross Romance: Koi to Mahjong to Hanafuda to
Cross Romance: Koi to Mahjong to Hanafuda to
Nobunaga no Yabou Online: 10-Shuunen Kinen Box
Nobunaga no Yabou Online: 10-Shuunen Kinen Box
Itsu Demo Doko Demo Dekiru Shogi: AI Shogi DS
Itsu Demo Doko Demo Dekiru Shogi: AI Shogi DS