Users who own this game also own:

Mega Man 6
Mega Man 6
Dosukoi Densetsu
Dosukoi Densetsu
RoboCop
RoboCop
Top Gun: Fire at Will!
Top Gun: Fire at Will!
Kanuchi: Shiroki Tsubasa no Shou
Kanuchi: Shiroki Tsubasa no Shou