Users who own this game also own:

Spectral Blade
Spectral Blade
Nobunaga no Yabou: Tenshouki with Power-Up Kit
Nobunaga no Yabou: Tenshouki with Power-Up Kit
Seima Densetsu 3X3 Eyes
Seima Densetsu 3X3 Eyes
Eiyuu Densetsu: Sora no Kiseki FC Kai HD Edition
Eiyuu Densetsu: Sora no Kiseki FC Kai HD Edition
Element Voice Series #2: Mika Kanai
Element Voice Series #2: Mika Kanai