Users who love this game also love:

Dai-3-Ji Super Robot Taisen Z Tengoku-hen
Dai-3-Ji Super Robot Taisen Z Tengoku-hen
Chrono Cross
Chrono Cross
FIFA: Road to World Cup 98
FIFA: Road to World Cup 98
Grandia II
Grandia II
Mario Kart 64
Mario Kart 64