Users who own this game also own:

Diablo II
Diablo II
The Sims
The Sims
Max Payne
Max Payne
Diablo
Diablo
Mafia
Mafia