Users who own this game also own:

Planescape: Torment
Planescape: Torment
Dino Crisis
Dino Crisis
Kartia: The Word of Fate
Kartia: The Word of Fate
Tekken 2
Tekken 2
Giants: Citizen Kabuto
Giants: Citizen Kabuto