Users who own this game also own:

Ski Park Manager
Ski Park Manager
The Beggar's Ride
The Beggar's Ride
Monopoly
Monopoly
Shiftlings
Shiftlings
Bobby Fischer Teaches Chess
Bobby Fischer Teaches Chess

Users who love this game also love:

Abyss
Abyss
Mario Undoukai
Mario Undoukai
Whispering Willows
Whispering Willows
Squids Odyssey
Squids Odyssey
Freak Out: Extreme Freeride
Freak Out: Extreme Freeride