Users who own this game also own:

Mega Man 2
Mega Man 2
Super Mario Advance
Super Mario Advance
Mega Man 3
Mega Man 3
Mega Man 4
Mega Man 4
Mega Man 6
Mega Man 6

Users who love this game also love:

Disney's Aladdin
Disney's Aladdin
Prince of Persia: Warrior Within
Prince of Persia: Warrior Within
Disney's Chip 'n Dale: Rescue Rangers
Disney's Chip 'n Dale: Rescue Rangers
Disney's Chip 'n Dale: Rescue Rangers 2
Disney's Chip 'n Dale: Rescue Rangers 2
Disney's Darkwing Duck
Disney's Darkwing Duck