Users who own this game also own:

Super Mario Galaxy 2
Super Mario Galaxy 2
Super Mario Galaxy
Super Mario Galaxy
Final Fantasy XII
Final Fantasy XII
Super Smash Bros. Brawl
Super Smash Bros. Brawl
Final Fantasy X
Final Fantasy X

Users who love this game also love:

PDC World Championship Darts
PDC World Championship Darts
LEGO Ninjago: Shadow of Ronin
LEGO Ninjago: Shadow of Ronin
Racing Fever
Racing Fever
Maru Goukaku! Kihonjouhou Gijutsusha Shiken Heisei 26 Nendo-ban
Maru Goukaku! Kihonjouhou Gijutsusha Shiken Heisei 26 Nendo-ban
Kisekae Monogatari
Kisekae Monogatari