Game Box Shots

Battlefield 1942: World War II Anthology (US)
US 04/16/04
Battlefield 1942: World War II Anthology (EU)
EU 04/16/04
Battlefield 1942: World War II Anthology (EA Most Wanted) (EU)
EU 01/24/08

Got a Picture?

You can submit screenshots for this game using our Screenshot Submission Form. You can submit box shots or scans for this game using our Box Image Submission Form.