Users who own this game also own:

The Sagara Family
The Sagara Family
Final Fantasy VII
Final Fantasy VII
Final Fantasy VIII
Final Fantasy VIII
Snow Sakura
Snow Sakura
Come See Me Tonight
Come See Me Tonight

Users who love this game also love:

Kana Little Sister
Kana Little Sister
Final Fantasy X
Final Fantasy X
Final Fantasy X-2
Final Fantasy X-2
The World Ends with You
The World Ends with You
The Legend of Zelda: Twilight Princess
The Legend of Zelda: Twilight Princess