Users who own this game also own:

Ayrton Senna Kart Duel 2
Ayrton Senna Kart Duel 2
Mizuki Shigeru no Youkai Hyakki Yakou
Mizuki Shigeru no Youkai Hyakki Yakou
Youkaidou
Youkaidou
Famicom Mini: Famicom Mukashi Banashi - Shin Onigashima Zenkouhen
Famicom Mini: Famicom Mukashi Banashi - Shin Onigashima Zenkouhen
Ano Harewataru Sorayori Takaku
Ano Harewataru Sorayori Takaku