Users who own this game also own:

Blitzkrieg: Burning Horizon
Blitzkrieg: Burning Horizon
Deus Ex
Deus Ex
Gothic
Gothic
Thief: Deadly Shadows
Thief: Deadly Shadows
Fallout
Fallout

Users who love this game also love:

Starcraft
Starcraft
Doom II
Doom II
Mafia
Mafia
Pokemon Ruby Version
Pokemon Ruby Version
Medieval: Total War
Medieval: Total War