Users who love this game also love:

Street Fighter II
Street Fighter II
DiRT 2
DiRT 2
TNN Bass Tournament of Champions
TNN Bass Tournament of Champions
Dragon Quest X: Mezameshi Itsutsu no Shuzoku Online
Dragon Quest X: Mezameshi Itsutsu no Shuzoku Online
Bonk's Revenge
Bonk's Revenge