Users who own this game also own:

Commander Keen Episode I: Marooned on Mars
Commander Keen Episode I: Marooned on Mars
Commander Keen Episode IV: Secret of the Oracle
Commander Keen Episode IV: Secret of the Oracle
Commander Keen Episode II: The Earth Explodes
Commander Keen Episode II: The Earth Explodes
Commander Keen Episode III: Keen Must Die
Commander Keen Episode III: Keen Must Die
Commander Keen Episode V: The Armageddon Machine
Commander Keen Episode V: The Armageddon Machine

Users who love this game also love:

Secret Agent Episode 1 - The Hunt for Red Rock Rover
Secret Agent Episode 1 - The Hunt for Red Rock Rover
Duke Nukem
Duke Nukem
Worms World Party
Worms World Party
Castlevania: Aria of Sorrow
Castlevania: Aria of Sorrow
Elasto Mania
Elasto Mania