Users who own this game also own:

Desperados: Wanted Dead or Alive
Desperados: Wanted Dead or Alive
Fallout
Fallout
Commandos 2: Men of Courage
Commandos 2: Men of Courage
Fallout 2
Fallout 2
Hitman: Codename 47
Hitman: Codename 47

Users who love this game also love:

Mega Man 4
Mega Man 4
BioShock Infinite
BioShock Infinite
Mario & Luigi: Partners in Time
Mario & Luigi: Partners in Time
Mega Man 3
Mega Man 3
Mega Man 2
Mega Man 2