Users who own this game also own:

Diablo
Diablo
Diablo II
Diablo II
Diablo II: Lord of Destruction
Diablo II: Lord of Destruction
Final Fantasy VIII
Final Fantasy VIII
Far Cry
Far Cry