Users who own this game also own:

Diablo
Diablo
Diablo II
Diablo II
Diablo II: Lord of Destruction
Diablo II: Lord of Destruction
Dragon Age: Origins
Dragon Age: Origins
Starcraft
Starcraft