Game Box Shots

Vietcong 2 (US)
US 10/24/05
Vietcong 2 (EU)
EU 11/04/05
Vietcong 2 (JP)
JP 12/22/05
Vietcong 2 (Green Pepper) (EU)
EU 05/15/08
Vietcong 2 (Sold Out) (EU)
EU 07/25/08

Got a Picture?

You can submit screenshots for this game using our Screenshot Submission Form. You can submit box shots or scans for this game using our Box Image Submission Form.