Users who own this game also own:

Truxton
Truxton
Meguri Aishite
Meguri Aishite
Shadow of the Beast
Shadow of the Beast
Puchi Novel: Renren no Sangatsu
Puchi Novel: Renren no Sangatsu
Sega Ages 2500 Series Vol. 28: Tetris Collection
Sega Ages 2500 Series Vol. 28: Tetris Collection